Website ‘’padora.vn’’ thuộc sở hữu độc quyền của công ty TNHH Padora, giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0312224326.

Chúng tôi chỉ sử dụng những dữ liệu cá nhân để cải tiến sản phẩm, phân tích tính hiệu quả của quảng cáo để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Công ty chúng tôi cam kết không chia sẻ bất cứ thông tin, dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba.